Žmogaus sąmonė - tikrovės ir visapusiško žmogaus vystymosi pažinimo instrumentas. Trilypė žmogaus prigimtis pasireiškia trijuose sąmonės būviuose: beasmeninė, asmeninė ir viršasmeninė sąmonė. Išnagrinėsime pagrindines, raktines sąmonės savybes. 

Triguba žmogaus sąmoningo pasirinkimo struktūra

Neseniai sukurtas autorinis „oktetanalizės” metodas žmogaus sąmonėje išskiria tris instancijas (komponentus, sudėtines dalis) - „Siela”, „Širdis”, „Protas”. Natūralioje sąmonės instancijų hierarchijoje „Siela” yra pirmoje vietoje, o „Protas” - trečioje. Kiekviena sąmonės instancija turi savo specifiką, kiekviena vykdo tam tikras funkcijas, tačiau jos visos glaudžiai tarpusavyje susijusios.

Sąmonėje dominuojant „Proto” instancijai, aktyvuojasi beasmeninė sąmonė. Dominuojant „Širdies” instancijai, aktyvuojasi asmeninė sąmonė. Viršasmeninė sąmonė pasireiškia, dominuojant „Sielos” instancijai.

Sąmonės instancija „Siela” - tai jausmai, žmogaus EMOCINIS PASIRINKIMAS, jausmų sfera. „Širdies” instancija - tai vaizdiniai, ORIENTACINIS PASIRINKIMAS, kelio pasirinkimas, veiksmų, elgesio sfera. „Proto” instancija - tai sąvokos, INTELEKTUALUSIS PASIRINKIMAS, minties sfera.

Trys sąmoningi žmogaus pasirinkimai - emocinis, orientacinis, intelektualusis - dažnai prieštarauja vienas kitam. Pateiksime pavyzdį.

Moteris nusprendė ištekėti už pilnai apsirūpinusio, turtingo vyro, kurio ji nemyli. Tai reiškia, kad intelektualusis moters pasirinkimas tokiam sprendimui sako „taip”, o emocinis „ne”. Prieštaravimas tarp dviejų moters pasirinkimų sukuria jos psichikoje diskomforto būseną, o moters pasąmonėje įsirašo prieštaringos programos.

Pasąmonės programavimą, kuriame nėra jokios konkurencijos tarp minčių, mes vadiname „antualistiniu programavimu”. Toks programavimas, visų pirma, yra skirtas emocionalaus, orientacinio ir intelektualaus žmogaus pasirinkimo harmonijai.  

Išsireiškimai „Jam visada sekasi”, „Paskutiniu metu jam sekasi”, „Man nusišypsojo likimas”, „Likimas nusisukdavo nuo manęs”, „Žaislas likimo rankose”, „Paimti likimą į savo rankas” ir t.t. charakterizuoja trijų sąmoningų žmogaus pasirinkimų tarpusavio koordinaciją, o taip pat pasąmonės programų tarpusavio sutarimo lygį.

Jeigu pasąmonės programos tarpusavyje gerai sukoordinuotos, tada yra laikomasi antualistinio programavimo principo. Tokiu atveju žmogus savo veiksmus vertina kaip sėkmingus, ir jis gali pasiekti tokios sėkmės, apie kurią svajojo.

Tačiau, jeigu pasąmonės programos yra prieštaringos ir trukdo viena kitai sprendžiant sąmonės iškeltas užduotis, tai antualistinio programavimo principas yra pažeistas. Tokioje situacijoje žmogaus mintys yra sudėtingos ir neaiškios, jausmai prieštaringi, veiksmai mažai efektyvūs, ir žmogus tokią situaciją vertina kaip nesėkmę, nesisekimą.  

Žmogaus sąmoningo pasirinkimo trigubos struktūros analizė mums parodo, jog norint pasiekti laimę, visų pirma, reikia pasiekti emocinio, orientacinio ir intelektualaus pasirinkimo tarpusavio pusiausvyros.

Sąmonės instancijų dominavimo ciklai

Sąmonės instancijos paprastai savo aktyvumu pasireiškia iš eilės. Rezultate atsiranda instancijų dominavimo ciklai.

Ciklas „Siela → Širdis → Protas” - savo esme atitinka „jausmai-veiksmai-mintys”, o ciklas „Siela → Protas → Širdis” - ciklą “jausmai-mintys-veiksmai”.

Pažinimo teorija (gnoseologija, epistemologija) tvirtina, kad pasąmonės procesas vystosi nuo gyvo stebėjimo link abstraktaus mąstymo, o nuo jo  - link praktikos, tai reiškia, kad pasąmonės procesas vyksta pagal ciklą „jausmai-mintys-veiksmai”.

Oktetanalizė papildo pažinimo teoriją ir tvirtina, kad ciklą „jausmai-mintys-veiksmai” tikslinga yra taikyti tiktai paprastose ir lėtai besikeičiančiose situacijose. O sudėtingose ir greitai besikeičiančiose situacijose tikslinga taikyti ciklą „jausmai-veiksmai-mintys”. Panagrinėsime tokio ciklo taikymo pavyzdį.

Daugelio žmonių sąmonėje dažniausiai dominuoja „Proto” instancija. Todėl ciklą „jausmai-veiksmai-mintys” jie greičiausiai pradės nuo „Minčių” būsenos. Tai reiškia, kad tokių žmonių sąmonė, labiausiai tikėtina, funkcionuos pagal ciklą „mintys-jausmai-veiksmai”.

Kaip tokiu ciklu naudotis greitai besikeičiančioje situacijoje, pavyzdžiui, vairuojant automobilį?

Tarkime, jums kilo mintis: „Reikia aplenkti priekyje važiuojantį automobilį”. Vykdome ciklą „mintys-jausmai-veiksmai”.

1 etapas. „Minčių” būsenoje detaliai apgalvojame, kaip lenksime.

2 etapas. „Jausmų” būsenoje įdėmiai stebime kelyje esančią situaciją, formuojame aiškų situacijos pajutimą.

3 etapas. Pirmo ir antro etapo pagrindu „Veiksmo” būsenoje lenkiame.

Jeigu vairuotojas nusprendžia taikyti kitą ciklą - „mintys-veiksmai-jausmai‘, tai jis gali baigtis avarine situacija kelyje, nes vairuotojas pradės manevrą, nesusipažinęs su situacijos pasikeitimais ir nepajutęs jos.

Šiuolaikinis pasaulis sparčiai vystosi. Analitinės kompanijos IDC duomenimis, kas pusantrų metų informacijos kiekis internete padvigubėja. Tokiame, vis sudėtingesniame ir sparčiai besikeičiančiame, pasaulyje tikslinga pirmiausia taikyti ciklą „mintys-jausmai-veiksmai”.

Trys žmogaus laisvės ir atsakomybės instancijos

Laisvė, sąmoningas pasirinkimas, atsakomybė - tai sąmonės atributai, jos gyvybinės savybės. Laisvė suteikia žmogui sąmoningo pasirinkimo galimybę, o šio pasirinkimo kokybę lemia žmogaus atsakomybės laipsnis. Todėl laisvės ir atsakomybės klausimai yra aktualūs visose žmogaus veiklos sferose.

Trilypė žmogaus prigimtis pasireiškia per tris laisvės instancijas: jutimo laisvę, veiksmo laisvę ir minties laisvę. Visos trys žmogaus laisvės instancijos yra glaudžiai susijusios su atsakomybių prisiėmimu ir savo įsipareigojimų laikymusi.

Visišką žmogaus atsakomybę sudaro visos trys atsakomybės instancijos: atsakomybė už jausmus,  atsakomybė už veiksmus ir atsakomybė už mintis.

Daugelis žmonių mano, kad atsakomybė už mintis ir veiksmus - asmeniškai jiems yra svarbiausios atsakomybės instancijos, ir dėl šios priežasties jie ignoruoja atsakomybę už savo jausmus. Tačiau oktetanalizė pastebi, kad gamtos instancijų herarchijoje ATSAKOMYBĖ UŽ JAUSMUS YRA PIRMOJE VIETOJE, o atsakomybė už mintis - trečioje. Todėl, norint kad gyvenime lydėtų sekmė, gerai sektųsi spręsti savo gyvenimo užduotis,  labai svarbu skirti dėmesį savo jausmams, formuoti aiškų bet kurios situacijos pajutimą.

http://mintis.info

Patiko (11)

Rodyk draugams